Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • lakši pristup financijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (EU fondovi, Svjetska banka, EBRD, HBOR,…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti
 • motiviranost zaposlenika.

Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša
 • osigurati resurse
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš
 • pratiti ostvarene rezultate
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

Neke prednosti implementacije sustava 14001:

 • Racionalno korištenje sirovinskih i energetskih resursa
 • Smanjenje rizika vezanog uz zaštitu okoliša
 • Visoka razina udovoljavanja okolišnim normama i zakonskim propisima
 • Postizanje izvrsnosti vezano uz zaštitu okoliša
 • Smanjenje emisija što rezultira smanjenjem troškova poslovanja
 • Kvalitetniji imidž i povećana konkurentnost organizacije

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *