ISO 14001:2015 Sustav upravljanja ekologijom i zaštitom okoliša.

Ovim certifikatom organizacija dokazuje da ima sređen, upravljan i poboljšan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije. Aspekti okoliša definirani su analizom rizika te su poduzete sve preventivne radnje kako ne bi došlo do zagađenja okoliša. Procesi su pod kontrolom i sustavom se upravlja. Norma ISO 14000 pruža praktične alate za tvrtke i organizacije svih vrsta koji žele upravljati svojim ekološkim odgovornostima.

ISO 14001: 2015 i njene prateće norme poput ISO 14006: 2011 usredotočuju se na sustave zaštite okoliša. Drugi standardi u obitelji usredotočeni su na specifične pristupe kao što su aduti, komunikacija, označavanje i analiza životnog ciklusa, kao i ekološki izazovi kao što su klimatske promjene.

ISO 14001: 2015 postavlja kriterije za sustav upravljanja okolišem i može se certificirati. Izrađuje okvir koji tvrtka ili organizacija može slijediti za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja okolišem. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na njegovu djelatnost ili sektor.

Korištenje ISO 14001: 2015 može osigurati sigurnost tvrtki i zaposlenika te vanjskih dionika te da se utjecaj na okoliš mjeri i poboljšava.

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vašu organizaciju:

*Konkurentna i financijska prednost kroz poboljšanu učinkovitost i smanjene troškove
*Za javne natječaje i natječaje za bespovratna sredstva može biti uvjet
*Poboljšava korporativnu sliku i vjerodostojnost
*Nadzire i kontrolira aktivnosti prema okolišu, sada i u budućnosti
*Usklađenost sa sadašnjim i budućim zakonskim i regulatornim zahtjevima
*Aktivan stav prema okolišu kroz povećanu svijest o okolišu
*Štiti imovinu i dioničare tvrtke
*Razvija i poboljšava pristup poslovnim partnerima i potencijalnim klijentima
*Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vaše klijente:

*Poboljšana kvaliteta i usluge
*Uspostavljeno povjerenje i vjerodostojnost
*Smanjene pritužbe i sudski troškovi
*Nadzire onečišćenje i smanjuje otpad
*Osnažuje korisnike koji aktivno sudjeluju u                ekološkom angažmanu da rade s tvrtkom koja            promiče zajedničku etiku zaštite okoliša

Komentari su zaključani