ISO 37001:2016 Sustav upravljanja borbom protiv korupcije.

Vrlo interesantan sustav, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sustavom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak maksimalno spriječiti svaku moguću koruptivnu aktivnost u organizaciji i izvan nje. Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnih pitanja na svijetu. S više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posljedice su katastrofalne, smanjujući kvalitetu života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući povjerenje javnosti.

Ipak, unatoč naporima na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se riješio podmićivanja, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promoviraju etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, sustavi upravljanja protiv korupcije, određuju niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i rješavaju podmićivanje. To uključuje prihvaćanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nadzirati poštivanje primanja mita, obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika, provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za sprječavanje mita ili poboljšati kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže smanjiti rizik od podmićivanja i može pokazati vašim dionicima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrola upravljanja antikorupcijom.

Prednosti certifikacije ISO 37001 za vašu organizaciju:

*Pomaže u borbi protiv podmićivanja
*Promiče etičku poslovnu kulturu
*Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
*Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
*Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
*Pokazuje da vaša organizacija provodi, održava i poboljšava program usklađenosti s            borbom protiv podmićivanja
*Štiti tvrtku, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja
*Štiti zviždače
*Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sustava borbe protiv              podmićivanja u svojim organizacijama

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

*Osigurava zakonodavnu i regulatornu                  usklađenost
*Uspostavlja povjerenje i vjerodostojnost            kupcima
*Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv   davanja i/ili primanja mita
*Odbija mogućnost ponude mita

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *