SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM – upravljački sustav kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja; sustav čine organizacijska struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sustav u kojemu se zna tko, što, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 načela kvalitete:

 1. ORIJENTACIJA NA KUPCA – organizacije ovise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
 2. VOĐENJE – vodstvo treba stvoriti okruženje u kojemu se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
 3. UKLJUČIVANJE LJUDI – zaposleni na svim razinama su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korištene za benefit organizacije
 4. PROCESNI PRISTUP – planirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
 5. SUSTAVNI PRISTUP UPRAVLJANJU – identifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sustavom doprinosi djelotvornom i učinkovitom postizanju ciljeva
 6. STALNO POBOLJŠAVANJE – kontinuirano poboljšanje svih svojstava organizacije treba biti trajni cilj
 7. ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICA – dobre i djelotvorne odluke se temelje na analizi podataka i informacija
 8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMA – organizacija i njeni dobavljači ovise jedni o drugima te moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi.

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba dokazati svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda/usluge koji ispunjava zahtjeve kupaca i zahtjeve zakona i propisa
 • namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za stalno poboljšavanje sustava i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima

Organizacija mora:

 • utvrditi procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu kroz organizaciju,
 • odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa,
 • odrediti kriterije i metode potrebne kako bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa djelotvorni,
 • osigurati dostupnost resursa i informacija nužnih za potporu odvijanju i nadzoru ovih procesa,
 • nadgledati, mjeriti gdje je primjenjivo i analizirati ove procese, i
 • implementirati aktivnosti nužne za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa
 • najviše poslovodstvo mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sustav upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost. Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sustava upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete
 • zapisi s upravnih ocjena moraju biti održavani

Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom primjenom:

 • politike kvalitete,
 • ciljeva kvalitete,
 • rezultata audita,
 • analize podataka,
 • popravnih i preventivnih radnja i
 • preispitivanja sustava

Implementacija sustava se odvija prema sljedećim fazama:

 1. Snimanje organizacije i prikupljanje podataka
 2. Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015
 3. Analiza poslovnih procesa organizacije
 4. Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015
 5. Interni audit (ocjena Sustava upravljanja kvalitetom)
 6. Priprema za certifikacijski audit i kontaktiranje certifikacijske kuće

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *