SEVOI GRUPACIJA Vam nudi i ove godine izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima. 

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  NN 102/19, nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/19 te novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru NN 78/20,  slobodni smo Vas informirati o svim novim izmjenama koje se tiču izrade i  predaje dokumentacije.

Vodeći brigu o sve bližem roku za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i  Godišnjeg izvješća o nepravilnostima, pozivamo da nam se obratite radi izrade istih. Prijaviti se možete već  od 4.01.2021. godine.

Sevoi grupacije generirala je preko 4.000  izrađenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti i preko 3.000 Godišnjih izvješća o nepravilnostima. Iste izrađujemo profesionalno, što je jamstvo kvalitete preko 400 zadovoljnih korisnika ove usluge.

Obratite nam se sa punim povjerenjem, jer ćemo uvijek zastupati Vaše interese!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *