Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  NN 102/19, nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/19 te novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru NN 78/20, slobodni smo Vas informirati o svim novim izmjenama koje se tiču izrade i  predaje dokumentacije.

Vodeći brigu o sve bližem roku za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Godišnjeg izvješća o nepravilnostima i Godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima, cilj nam je u što većem broju informirati sve obveznike primjene Zakona,  stoga Vas pozivamo da nam se obratite.

Dugogodišnja suradnja Eko-Vet Proizvodnje d.o.o. i Sevoi grupacije generirala je preko 4.000  izrađenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti i preko 3.000 Godišnjih izvješća o nepravilnostima.

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi i ove godine izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima. Iste izrađujemo profesionalno, što je jamstvo kvalitete preko 400 zadovoljnih korisnika ove usluge.

Pozivamo Vas da nam se obratite, bilo kao odgovorna osoba institucije (što je Vaša zakonska odgovornost), bilo kao koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola, osoba za nepravilnosti, povjerljiva osoba ili osoba  koju odredi odgovorna osoba institucije (čl.15 Pravilnika ) ili voditelj odjela računovodstva u svim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, korisnici državnog, županijskog, gradskog ili općinskog proračuna te trgovačka društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne, odnosno više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi izrade zakonski definirane:

1. Izjave o fiskalnoj odgovornosti

 1. Godišnjeg izvješća o nepravilnostima (proračunski i izvanproračunski korisnici te trgovačka društva i dr. pravne osobe)
 2. Godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima (jedinice lokalne (regionalne) samouprave)

  Ukoliko niste u mogućnosti učiniti isto iz bilo kojeg razloga, bit će nam zadovoljstvo ponuditi Vam naše usluge:
 • Paket Izjava o fiskalnoj odgovornosti + Godišnje izvješće (pristojba iznosi 1.500,00 kn,  na cijenu se dodaje PDV)
 • Samo Izjava o fiskalnoj dogovornosti za 2020.godinu (pristojba iznosi 1.000,00 kn, na cijenu se dodaje PDV)
 • Samo Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2020.godinu (pristojba iznosi 1.000,00 kn, na cijenu se dodaje PDV)

Naši savjetnici kontaktiraju Vas telefonskim putem te s njima prolazite svako pitanje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a nakon toga pristupaju izradi potrebnih dokumenata:

 1. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 2. Izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje za 2020. godinu
 3. Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu
 4. Izrada obrasca mišljenja unutarnjeg revizora za 2020. godinu
 5. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima po Planu otklanjanja nepravilnosti za 2019. godinu
 6. Izrada upitnika samoprocjene (GIFUIK) za korisnike koji su obvezni

Po završetku obrade svaki korisnik dobiva gotove dokumente Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa pripadajućim prilozima.

Slijedom navedenog skrećemo Vam pozornost na obvezu predaje Godišnjeg izvješća za period od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine u kojem se ispunjava zaseban obrazac za svaku prijavljenu nepravilnost uz objašnjenje nepravilnosti i to:

 •  prijavljena nepravilnost – poznat prijavitelj
 •  prijavljena nepravilnost – anonimna prijava
 •  prijava po utvrđenim nepravilnostima po provedenim provjerama Izjave o fiskalnoj       odgovornosti

Po završetku obrade svaki korisnik dobiva Godišnje izvješće sa svim pripadajućim dokumentima spremnim za predaju nadležnim institucijama i ministarstvima.

Zakonski definirani rokovi predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti su
28.02.2021. i 31.03.2021.godine.

Rok za predaju Godišnjeg izvješća o nepravilnostima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine je do 28.02.2021.godine za proračunske i izvanproračunske korisnike te trgovačka društva i dr. pravne osobe i 31.03.2021.godine za predaju Godišnjeg objedinjenog izvješća za jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Izvješće je dužna izraditi i poslati osoba za nepravilnosti ili povjerljiva osoba ili osoba koju odredi odgovorna osoba institucije unutar Vaše organizacije.
 
Kako su u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) propisane prekršajne odredbe u vidu financijskih kazni za nedostavljanje i nepotpuno dostavljanje dokumentacije, izbjegnite nepotrebne posljedice.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:
       gđi. Josipi Biki na broj telefona 091/4200-281 ili putem mail-a: jbiki@sevoi.eu
       gđi. Andrei Prša na broj telefona  091/2525-684 ili putem mail-a: aprsa@sevoi.eu

Budući da je interes za izradu dokumentacije velik, skrećemo Vam pozornost na pravovremenu prijavu za izradu cjelokupne dokumentacije.

Obratite nam se sa punim povjerenjem, jer ćemo uvijek zastupati Vaše interese! 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *