Službene mrežne stranice jedinica lokalne i regionalne samouprave namijenjene su prvenstveno informiranju građana o odlukama koje utječu na njihovu svakodnevicu, a donose ih legalno izabrana i legitimna tijela. Zakonom o pravu na pristup informacijama (ZPPI; NN 25/13, 85/15) su propisani sadržaji koji se odnose na rad i odlučivanje tijela. ZPPI propisuje i na koji način se ostvaruje to pravo, a ono je reaktivno – putem zahtjeva za pristup informacijama kojim korisnik ispunjava svoje pravo na traženje i dobivanje informacije, koji dovodi do obveze tijela da reagira tako što de omogućiti pristup zatraženoj informaciji, osim u zakonima definiranim iznimkama ili pro aktivno – obaveza tijela da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu. Pro aktivna objava informacija regulirana je člankom 10. ZPPI, a odnosi se na obavezu tijela da pruže, objave i diseminiraju informacije o svojim aktivnostima, proračunima, politikama i planovima.
Osim Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezni su uskladiti se i sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019). Tijela javne vlasti dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje i usluge sukladno europskoj normi EN 301 549. Ministarstvo uprave provodi strategiju e-Hrvatska 2020 koja prikazuje pregled razvoja informatizacije i e-usluga u javnom sektoru te ciljeve daljnjeg razvoja. Strategija je pripremljena u s skladu Digitalnom Agendom za Europu (DAE) te u suradnji sa svim relevantnim tijelima javnog sektora te predstavnicima akademske zajednice, ICT industrije, a sudjelovali su i građani putem ankete o zadovoljstvu e-uslugama javnog sektora.

Glavni cilj Strategije je osigurati povezivanje informacijskih sustava tijela javne uprave iz svih sektora na način da se građanima pruži što veći broj kompleksnih e-usluga i smanji opterećenje građana u interakciji s javnom upravom. S obzirom na sve navedeno, pojavljuje se potreba za modernizacijom mrežnih stranica jedinica lokalne i regionalne samouprave, kako bi mogli pratiti razvoj digitalnog društva, unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga i zakonsku regulativu. SEVOI d.o.o. kao tvrtka koja svojim dugogodišnjim iskustvom u radu sa tijelima javne vlasti i zaposlenicima koji imaju znanja iz mrežnih tehnologija te kontinuirano prate sve aktualne trendove u IT industriji i izmjene u zakonskim regulativama može ispuniti sve zahtjeve koje zakonodavac traži od JLRS.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *