Ovim putem Vam se obraćamo kako bi Vas obavijestili o zakonskoj obavezi izrade Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS (godišnji plan) kao jednog od dokumenata upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS koji se mora predati do 30.studenog 2019.

Dokumenti upravljanja i raspolaganja imovinom su:
Strategija, Godišnji plan i Izvješće o provedbi plana.

U ovom periodu smo fokusirani na Godišnji plan upravljanja imovinom upravo zbog kratkog perioda izrade same dokumentacije.

Unutar grupacije Sevoi d.o.o. do sada je izrađeno više stotina projekata vezanih za upravljanje imovinom.

S obzirom na zakonski rok i obavezu nudimo Vam
pomoć/suradnju prilikom izrade Godišnjeg plana.

Za sve upite, stojimo na raspolaganju na mail lkpran@sevoi.eu ili tel. ++ 385 91 161 0110.

Radujemo se suradnji s Vama!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *