SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i edukaciju kroz prezentacije u radnom okruženju Klijenta, što omogućava prisutnost i edukaciju većeg broja djelatnika (bez naknade), a time i pružanje odgovora na sva pitanja i nejasnoće na licu mjesta. 

Tako je na terenu potreba za proizvodima SEVOI grupacije, zbog svoje specifičnosti, nakon ljeta u porastu, unatoč izvanrednoj situaciji uzrokovane pojavom koronavirusa.

Raditi se treba i u takvoj izvanrednoj situaciji, a Čelne osobe su prepoznale potrebu za ovim jedinstvenim proizvodima SEVOI grupacije, koji im ispunjavaju zakonske obveze, znatno olakšavaju rad, praćenje, upravljanje… 

Svaki proizvod SEVOI grupacije prate software-i, koji osim što zadovoljavaju sve zakonske regulative, na jednostavan i lak način omogućavaju korisniku brzu informaciju, što konačno dovodi do zadovoljnog klijenta. 

Istaknula bih neke najkorištenije proizvode, koji se od početka njihove zakonske obveze stalno razvijaju, usavršavaju i poboljšavaju:

  • Sustav unutarnjih kontrolaKlijenti su prepoznali prednosti pratećeg software-a, koji sadrži popis svih procedura, Strategiju upravljanja rizicima i Registar rizika, a uz to i mogućnost grupiranja svih poslovnih procesa na jednom mjestu (procesi prema ISO standardima), dostupnost uvijek zadnje verzije poslovnih procesa svim djelatnicima, jednostavno korištenje, izmjene i dopune.
  • Uspostava i implementacija ISO standarda 9001,14001, 37001prateći softwari koji sadrži poslovne procese, Registre rizika, na lak i pregledan način prate se korektivne aktivnosti i ocjenjuje njihov učinak.
  • Registar imovine i komunalne infrastrukture softwarejedinstven u RH, prepoznali su ga brojni Gradonačelnici i Načelnici kao nezamjenljivi  alat za upravljanje nekretninama, on jednostavno sadrži sve odgovore za Državnu reviziju, sadrži popisane sve jedinice imovina u vlasništvu Gradova i Općina, klasificirane prema zakonski određenim portfeljima i podportfeljima, s prijedlogom procjene imovine, sa Strategijom upravljanja imovinom i na lak način upravljanje istim. Unos podataka u software za Klijenta radi SEVOI grupacija.
  • Usklađivanje s GDPR normomuz prateći software lako se upravlja povjerljivim podacima.
  • Izrada Plana razvoja, Strateških planova, Provedbenih programa, Komunikacijske strategije, Komunikacijski akcijski planovi (dokumenti koji prate Plan razvoja) – Specijalizirani smo za izradu svih lokalnih Planova razvoja  i njihovu implementaciju te nam se za izradu istih možete obratiti sa punim povjerenjem.Ono što je za SEVOI grupaciju najvažnije, je da Klijenti prenose svoje zadovoljstvo jedni drugima o proizvodima  i uslugama SEVOI grupacije, te ističu želju zbog dobre komunikacije i dostupnosti informacija i  usluga, pojednostavniti svoj rad odabirom SEVOI grupacije kao svog pratećeg poslovnog partnera.

I u ovim izvarednim situacijama, SEVOI grupacija uvijek ima rješenje. Obratite nam se s povjerenjem.info@sevoi.eu

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *