Cilj seminara je upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza nastale temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima proračuna i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12).

Namjena seminara: seminar je namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim drugim pravnim osobama (javnim poduzećima) u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne regionalne samouprave.

Način realizacije: seminar se realizira interaktivnom  PPT prezentacijom, diskusijama, odgovorima na pitanja, prezentacijom programskog (software –skog) ispunjavanja Upitnika i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa  planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti.
Trajanje: seminar počinje u 09:00 sati, a predviđeno vrijeme trajanja seminara je cca 7 sati.

Teme koje će biti obrađene u seminaru su:

 • Zakonska regulativa iz koje proizlaze obveznici
 • Obveznici primjene zakona
 • Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti i obavezne popratne dokumentacije
 • Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Pojašnjavanje specifičnosti i mogućnosti davanja pojedinih odgovora u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te metodologija otklanjanja nepravilnosti
 • Obavezne i preporučene reference odnosno dokazi na potvrdne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Pojašnjenje sadržaja predmeta Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Rokovi i obaveze predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Prekršajne odredbe za ne predavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno predaju nevjerodostojne Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada jedne kompletne Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa svim prilozima

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *