A = obvezna (za izravne potrebe jedinice samouprave)
       – odgovornost lokalne samouprave određena zakonom

B = diskrecijska (za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i drugih            potreba)
      – diskrecijska imovina – dobrovoljno podržana iz društvenih,                      političkih  ili drugih razloga

C = generira prihode (namijenjena za ostvarivanje prihoda)
      – višak imovine ili imovina za ostvarenje prihoda.

 

Jedan segmenat klasifikacije imovine unutar Registra imovine na koji se ne obraća toliko pažnje je metodologija A,B,C.
Važnost upravo te metodologije je što se mora za svaku pojedinu česticu odrediti njena trenutna funkcija (što ona zapravo trenutno je i za što se koristi, te koje rezultate unutar te funkcije ona pokazuje) nakon toga određuje se njena optimalna funkcija (da li zaista ta čestica pripada funkciji u kojoj se nalazi i analiza realnog stanja gdje bi trebala pripadati).

 

Filtriranjem Registra imovine nakon unosa kompletne imovine zaista A,B,C metodologija može i pokazuje najrealnije smjernice u kojem pravcu upravljati sa samom pojedinom česticom, a onda i samim registrom imovine. A,B,C metodologija je najbolji analitički pokazatelj za dokumentaciju unutar Strategije upravljanja imovinom jer se konkretno vidi koje je trenutno stanje, te koliko je nerealnih čestica u funkcijama u kojima apsolutno gubi svoju vrijednost i ne donosi nikakve prihode, a prenamjenom bi ostvarile upravo te segmente.

Ponude na tržištu su razne i jako malo ponuđača upravo ovu metodologiju koristi, a zakonodavac ju je propisao kao sastavni dio unutar Registra. Izostavljanjem ove metode najčešće dolazimo do nerealnih Strategija upravljanja imovinom, jer se takva analitika ne može niti analizirati.

Važno je reći da ovom metodologijom možemo započeti povećavanje vrijednosti neke čestice upravo postavljanjem realnog parametra optimalne funkcije čestice i smanjiti troškove koji zbog trenutne funkcije nisu budućnost te čestice.

Upravo ta klasifikacija imovine i metodologija A,B,C svojom važnošću otvorit će potrebu nekog grada ili općine za dodatnim školovanjima svojih djelatnika radi točne i realne analize funkcija i optimalnih funkcija unutar Registra imovine ili ako upravo te analize netko kao vanjski suradnik izrađuje moći će sudjelovati u konkretnom konstruiranju određenih planova i budućnosti svoje imovine unutar općine ili grada.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *