U Ministarstvu državne imovine, u ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine, ministar Mario Banožić i suradnici održali su radni sastanak sa svim županima. Teme radnog sastanka bile su popis prioritetnih predmeta po županijama i evidencija nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem usklađivanja i dopunjavanja registra i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

“Dogovorili smo konkretan datum, do 31. prosinca prikupljat ćemo podatke, a nakon toga će Ministarstvo državne imovine već u prvoj polovici iduće godine imati sveobuhvatnu evidenciju za koju nam je želja da bude javna”, rekao je ministar Banožić, dodajući da će se na taj način uskladiti popisi u jedinicama lokalne samouprave s popisom Ministarstva državne imovine odnosno utvrditi točno koji se pravni subjekti nalaze na kojim česticama.Svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave i svako trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave imaju svoje zahtjeve u Ministarstvu državne imovine.
Sklopljeno je 444 ugovora, a u postupku rješavanja je 2379 zahtjeva kojima gradovi i općine traže određene nekretnine ili dijelove nekretnina u cilju razvoja svojih projekata.

„Riječ je o projektima koji su visoke financijske vrijednosti. Rješavanjem tih zahtjeva, Ministarstvo će pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave riješiti imovinsko-pravne odnose, ali isto tako voditi brigu da u budućnosti projektima za koje je Ministarstvo izdalo suglasnost budu privedeni svrsi i namjeni“, kazao je Banožić.

Šibensko-kninski župan i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk, kazao je kako su se novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom mnoge stvari pojednostavile i moguće ih je riješiti upravo temeljem Zakona, a ne temeljem naknadnog utvrđivanja određenih činjenica što je ono čemu mi i u lokalnoj i u regionalnoj samoupravi težimo. „Ovaj današnji sastanak je nastavak takvog jednog puta kojim ćemo doći do prave informacije i o nekretninama koje postoje na našem području i o željama jedinica lokalne samouprave“, rekao je Pauk.

Šibensko-kninski župan Goran Pauk, osječko-baranjski Ivan Anušić i zagrebački Stjepan Kožić kazali su da imaju dovoljno kapaciteta za provedbu evidencije državnih nekretnina.
Župani su pozdravili ovakav način rada.

*tekst i foto galerija preuzeti sa službenih stranica Središnjeg državnog portala, REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo državne imovine

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *