Na Jahorini u hotelu  Lavina 10. i 11.10.2022. god. SEVOI Grupa iz Banja Luke održala je vrlo uspješan seminar iz područja FMC-a i nove materije za Bosnu i Hercegovinu, Strategije upravljanja imovinom sa registrom imovine

Oba područja edukacije bila su popraćena radionicama u novim softverskim aplikacijama

Mapa procesa /procesi /procedure / dijagram tijeka / registar rizika / upravljanje imovinom

Edukacija za Rukovodioca FMC-a i osobe zaduženu za upravljanje imovinom  osposobili su polaznike za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FMC sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima sa integracijom registra  imovine u strategiju upravljanja imovinom.

NAČIN REALIZACIJE

Seminar se realizirao interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i radionicama.

Modul 1

 • Upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sljedećeg sadržaja:
 • Zakonska regulativa
 • Definiranje – koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti prije nego što se krene u samu proceduru implementacije, definiranje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva
 • Procesna orijentacija, način popisa procesa na obrascima
 • Uloga interne revizije
 • Procesna orijentacija i koju podjelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
 • Struktura procesa od kojih elemenata se sastoje procesi, determiniranje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduvjet za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika
 • Prezentacija svih mogućnosti rada kroz aplikaciju
 • FUK-om kroz PIFC aplikaciju
 • Upravljanje rizicima – cjelokupan proces koji se sastoji od dokumentiranja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, vjerojatnosti nastanka i procjeni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sustava izvještavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima
 • Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima, prikaz mogućnostima upravljanja rizicima kroz aplikaciju

Modul 2

 • Strateško upravljanje imovinom
 • Važnost upravljanja imovinom
 • Uspješno upravljanje imovinom kroz 12 koraka
 • Inventura imovine
 • Klasifikacija imovine
 • Softversko rješenje za upravljanje imovinom i njeno izvještavanje
 • Strategija upravljanja imovinom

Osim klasične edukacije seminar je obilovao i neformalnim druženjima sa bogatom razmjenom iskustava kroz dosadašnji rad polaznika na predmetnoj problematici

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *