Podsjećamo klijente, trgovačka društva u vlasništu JLP(R)S, na obvezu izrade, objave i dostave periodičnog izvješća o provedbi aktivnosti iz akcijskog plana prema Antikorupcijskom programu za razdoblje 2021. – 2022. i to za drugi dio 2021. godine.

Naime, 30. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela Zaključak o prihvaćanju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine (u daljnjem tekstu Antikorupcijski program) i pozvala trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na implementaciju Antikorupcijskog programa na način da usvoje Akcijske planove. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S bila su dužna to učiniti najkasnije do kraja ožujka te o tome izvijestiti Ministarstvo pravosuđa i uprave do kraja travnja.

Temeljem ciljeva, mjera i smjernica Antikorupcijskog programa preporuča se izrada internih akcijskih planova u svakom pojedinom trgovačkom društvu, koji će odrediti konkretne aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva.

Više o Antikorupcijskom programu na poveznici:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2020/Prosinac/33%20sjednica%20VRH//33%20-%2014%20Program.pdf

Za klijente koji su izradili i usvojili Akcijski plan nudimo izradu periodičnog izvješća, a ukoliko još uvijek niste izradili Akcijski plan za trgovačko društvo u vlasništvu JLP(R)S, obratite nam se sa povjerenjem!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

  • gđi Andrei Prši, na broj telefona +385 91 2525 684 ili mailom na aprsa@sevoi.eu

Ili putem niže navedene prijavnice:

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *