PIFC je koncept koji je razvila Europska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama u reformi njihovih sustava unutarnjih financijskih kontrola. Koncept se temelji na međunarodnim standardima unutarnje kontrole i praksi europskih zemalja.

PIFC predstavlja novu kulturu upravljanja, odnosno prelazak s tradicionalnog, uhodanog administriranja u aktivno upravljanje.

Elementi PIFC-a

 1. Financijsko upravljanje i sustav unutarnjuh kontrola
 • kontrolno okruženje
 • upravljanje rizicima
 • kontrolne aktivnosti
 • informacije i komunikacije
 • praćenje i procjena
 1. Funkcionalno neovisna unutarnja revizija
 • procjena sustava financijskog upravljanja i kontrola
 • testiranje i ocjenjivanje sustava
 • davanje savjeta i preporuka za poboljšanje poslovanja
 1. Središnja harmonizacijska jedinica je organizacijska cjelina u Ministarstvu financija zadužena za koordinaciju PIFC-a u javnom sektoru Republike Hrvatske

PIFC uvodi sustavan pristup upravljanju putem:

 • strateškog planiranja
 • programskog planiranja
 • upravljanja rizicima
 • ovlasti i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje proračunskim sredstvima
 • sustava evidencija i izvješćivanja
 • samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola (Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Upitnik za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola)
 • unutarnje revizije

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nastavljen je daljnji razvoj ovog sustava, uvažavajući trenutni razvoj u proračunskom sustavu, ali i praksu zemalja članica Europske unije.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *