-Sustavan način donošenja temeljnih odluka
-Određuje se smjer djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju           organizaciju prema budućnosti
-Utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja vizije organizacije
-Proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata postavljenih ciljeva

Planska dokumentacija

Obilježja strategije

Strategija razvoja (Razvojna strategija) je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja.

Obilježja strateškog planaStrategija / Strateški plan

Elementi strateškog plana

• Priprema planiranja;
• Uvodno o obvezniku;
• Definiranje misije, vizije i politike ostvarenja ciljeva;
• Analiza stanja
• Definiranje općih ciljeva;
• Definiranje posebnih ciljeva;
• Načini ostvarenja ciljeva;
• Pokazatelji uspješnosti;
• Praćenje i evaluacija;
• Upravljanje rizicima.

Proces strateškog planiranja

Strateške inicijativePrikaz procesa strateškog planiranja

 

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *