U prošlom smo članku obuhvatili temu vezanu za same udjele u trgovačkim društvima, a danas ćemo obuhvatiti temu dionice trgovačkih društava. U ovome članku naglasiti ćemo što sve popis dionica unutar trgovačkih društava treba imati. 

Ovo su bile naše osnovne smjernice unutar modula na koje smo se bazirali da napravimo cjelokupni softwer kojim lakše upravljate  državnom imovinom, a u ovom slučaju to je popis dionica.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine 
NN 101/2018, (1982), pravilnik, 16.11.2018.

Evidencija državne imovine kojom upravlja JL(R)S sastoji se i od popisa dionica.

Članak 7. 

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama pravnih osoba, a osobito:

– naziv i sjedište dioničkog društva sukladno podacima iz Sudskog registra;

– oznaka vrijednosnog papira;

– OIB dioničkog društva;

– temeljni kapital dioničkog društva;

– izdana količina dionica;

– nominalna vrijednost dionice;

– broj dionica čiji je imatelj RH ili dr.;

– udio dionica, čiji je imatelj RH ili dr., u temeljnom kapitalu dioničkog društva;

– podatke o teretima na dionicama kao što su: zalog, prijenos radi osiguranja, ovrha i sl., i

– druge podatke.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *