Važno je naglasiti da sastavni dio Evidencije državne imovine je i Popis udjela u trgovačkim društvima. Ovim člankom želimo naglasiti koje sve elemente ovakva evidencija treba imati. Unutar naše grupacije mi smo to riješili u softwerskom obliku radi lakše analize i lakše pripreme izvještaja. 

Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine 
NN 101/2018, (1982), pravilnik, 16.11.2018.

Evidencija državne imovine kojom upravlja JL(R)S sastoji se i od Popisa dionica i udjela u trgovačkim društvima.

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku i javno je dostupna.

Popis udjela

Članak 8.
Popis udjela sadržavati će podatke o udjelima pravnih osoba kojima upravlja, a sastoji se od:

– naziv i sjedište trgovačkog društva sukladno podacima iz Sudskog registra;

– OIB trgovačkog društva;

– temeljni kapital trgovačkog društva;

– nominalnu vrijednost udjela;

– podatke o teretima na udjelima, kao što su: zalog, prijenos radi osiguranja, ovrha i sl.;

– i druge podatke.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *