Svijest i bitnost popisa imovine u Republici Hrvatskoj svakim danom sve više raste. Dolaskom zakona na snagu vezanog za Upravljanje imovinom i Strategijom upravljanja imovinom dobili smo potvrdu koliko je važno adekvatno popisati imovinu jednog grada ili općine.

Raznim analizama terenskog rada došlo je do saznanja jednog od većih problema koji će biti vidljivi u budućnosti. Analiza terena pokazuje da se većinom zadovoljava zakonska regulativa nekakvim neadekvatnim popisima imovine koji se smatraju da su adekvatni Registri imovine. Pregledom takvih popisa utvrdilo se da popisi nisu slijeđeni metodologijom koja je propisana od strane Republike Hrvatske.Unutar zakona točno je utvrđeno koje segmente Republika Hrvatska traži da registar imovine sačinjava. Unosom tih podataka raspoređenih po segmentima, kako nalaže metodologija, dolazimo do ispravne i realne dokumentacije kao što je Strategija upravljanja imovinom koja i proizlazi iz samog Registra imovine. Samo na taj način dobit ćemo realne planove unutar sedam godina koje treba provesti i na koji način. Sve ostalo kao sami popis imovine bez dodatnih raspodjela sa svojim pokazateljima vrijednosti nisu zadovoljeni zakonskom regulativom i neće dovesti do realnog stanja nekog grada ili općine.

Svaki registar imovine mora sadržavati najvažnije segmente kao što su upis imovine, podjela na portfelje i podportfelje sa unutarnjim karakteristikama i pokazatelje vrijednosti. Dosta je važno reći da vođenje svoje imovine nije zadovoljeno vođenjem samo unutar svog proračunskog knjigovodstva jer unutar proračunskog knjigovodstva nije imovina klasificirana na portfelje i podportfelje, nisu određene karakteristike i medodologije A,B,C tehnika te vrijednosti nisu vođene po česticama. Ponuda na tržištu nudi razne adekvatne, ali i ne adekvatne ponude vezane za izradu Registra imovine i Strategije upravljanja imovinom na koje je jako važno obratiti pozornost što uključuje unutar tih ponuda. Kod sklapanja ugovora uvijek je važno biti svjestan da je Upravljanje imovinom “živa” materija i da svakim danom imovina postaje promjenjiva pa tako i unosi i mjenjanja što vrijednosti, a što prenamjene tih samih jedinica imovine. Upravljanje imovinom jednom gradu ili općini može prikazati bitne pokazatelje i segmente unutar rada i dovesti do puno lakših rješenja određene problematike same jedinice imovine ili kompletnog portfelja tog područja imovine. Svakako na području popisa imovine krenulo se intenzivno raditi, pa je analiza pokazala da ispravnim vođenjem popisa registra imovine i realnih strategija upravljanja imovinom sve je uređeniji sustav, te se time dolazi do bržih planova vezanih za financiranje unutar Europske unije.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *