Nakon proteka određenog vremena od implementacije dokumenata nužno je analizirati postojeću dokumentiranost sustava unutarnjih kontrola odnosno usklađenost dokumenata s novim ili izmijenjenim zahtjevima što znači i redividiranje knjige procesa koja je temeljna dokumentacija sustava.

Potreba za izmjenama/dopunama knjige procesa se pojavljuje u slijedećim slučajevima:

  1. Promjena zakonskih i podzakonskih propisa
  2. Razvoj novih i/ili izmjena postojećih procesa u poslovanju
  3. Izmjene u organizacijskom ustrojstvu i/ili sistematizaciji radnih mjesta
  4. Zahtjevi nadležnih institucija (ministarstvo, osnivač, vanjska revizija)
  5. Poboljšanje sustava na temelju uočenih nedostataka ili na temelju rezultata vanjske procjene

Važna je ažurnost knjige procesa koja održava stvarni prikaz odvijanja poslovnih procesa i na taj način osigurati dosljedan temelj sustava unutarnjih kontrola kako bi se istim uspješno upravljalo.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *