UPRAVLJANJE IMOVINOM je online aplikacija za upravljanje imovinom. Aplikacija je zatvorenog tipa te samo ovlašćeni korisnici imaju pristup. Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje. Iskustvo i dogogodišnji rad te poznavanje tematike omogućilo nam je stvoriti moderan i detaljan način upravljanja imovinom i kreiranje predefiniranih izvještaja i grafikona.

Softversko rješenje

1.1.Početna strana Registra nekretnina

Upravljanje imovinom je online aplikacija za upravljanjem imovinom i nalazi se na lokaciji:
http://upravljanje-imovinom.sevoi.eu, smještene na serveru.

Povezivanje prema internetu vrši se preko fiksne infrastrukture, mobilnog telefona, tablet uređaja (Wi-Fi, mrežno).

ŠTA TIME POSTIŽEMO:

Brže i efikasnije upravljanje resursima uz siguran i brz rad na softveru bez ograničenja.

Aplikacija je zatvorenog tipa te samo ovlašteni Korisnici imaju pristup Softveru kroz:

Korisničko ime: xxxxxxxxxx
Lozinka: xxxxxxxxxx

Slika 1.2. Prikaz početnog ulaza u softver

Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje. Iskustvo i dugogodišnji rad te poznavanje tematike omogućilo nam je stvoriti moderan i detaljan način uspravljanja imovinom te kreiranje pred definisanih izvještaja i grafikona.

JEDINICA IMOVINE

Slika 1.3. Prikaz Kartice jedinice imovine

Jedinica imovine se sastoji od tri grupe podataka:

1.Matični podaci (naziv JI, portfelj, potportfelj,optimalna funkcija JI, vrijednost,gruntovno, katastar………).
2.Veza sa knjigovodstvom (konto, pozicija, inventarni broj,……..)
3.Procijena (srednja vrijednost, knjigovodstvena vrijednost, procjeniteljeva vrijednost)

Povezivanje s Google maps, ARKOD, Geoportal i GIS (grafičkim informatičkim sistemima koji omogućuju identifikacije zemljišnih parcela).

REGISTAR IMOVINE

Slika 1.4. Prikaz Registra imovine

Registar je prikazan u standardnoj formi upisnika sa svim matičnim podacima i karakteristikama jedinica imovine. Naš standardni upisnik omogućava potpunu kontrolu analitike. To znači da korisnik može zadati bilo koji uslov za pretraživanje (uključiti Filter) i dobiti sub upisnik koji zadovoljava zadate kriterijume filtera i taj sub upisnik može jednim klikom izvesti u formu koju želite (Microsoft Excel, JSON, XML, CSV ili Print) i dalje obrađivati po potrebi.
Do sada se pokazalo da se na ovaj način zadovoljavaju sve potrebe za posebnim izvještajima i analitikom.

Slika 1.5. Prikaz ispisa Registra imovine (PDF-format)

                                        KNJIGA JEDINICA IMOVINE

Slika 1.6. Prikaz Knjige jedinice imovine

Odabirom portfelja i/ili potporfelja dobija se print knjige jedinica imovine. Ovaj izvještaj je sortiran po portfeljima i potportfeljima i prikazuje: naziv, adresu, funkciju, optimalnu funkciju, vrijednost, prihod, troškove i sve karakteristike jedinice imovine (slično knjizi osnovnih sredstava), sa sumom vrijednosti, troškova i prihoda po potportfeljima i sumom cijele knjige.

Važno je napomenuti da su svi portfelji, potportfelji i karakteristike uneti u bazu softvera, a korisnik ili Izvođač ima mogućnost i samostalnog unosa novih portfelja, potportfelja, karakteristika i predloženih vrijednosti karakteristika jedinica imovine.

Slika 1.7. Prikaz ispisa Knjige jedinice imovine (PDF-format)

STRUKTURA IMOVINE

Odabirom Struktura imovine dobijate listu sveukupnih portfelja i potportfelja Vaše imovine, sa vrijednostima, troškovima, prihodima, broju jedinica imovine,površinu, jedinicu mjere i cijenu po jedinici mjere.

Slika 1.8. Prikaz Strukture imovine

Odabirom Strukture imovine – Print, ispod liste nalazi se ukupan popis portfelja i potportfelja vaše imovine i ukupnom sumom za polja vrijednosti, troškova, prihoda i broja jedinica imovine.

Slika 1.9. Prikaz ispisa Strukture imovine (PDF-format)

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *