UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovinio i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organiziramo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, uspoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promjene ( čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…..)

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

 • čestica
 • stanova
 • poslovnih prostora za vlastite potrebe jedinice lokalne samouprave
 • poslovnih prostora
 • zemljišta
 • javnih površina ( nerazvrstanih cesta, parkirališta, parkova,….)
 • komunalne infrastrukture
 • sportsko rekreativnih objekata
 • kulturnih objekata i spomenika kulture
 • obrazovnih ustanova
 • gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretnina sastoji se od 5 funkcionalnih cjelina.

Izrada i kasnije praćenje promjena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretnina kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, te analize portfelja i podportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savjetnika i stručnjaka s iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD !

KAKO ?

To s povjerenjem prepustite nama !!

Aktivnost pri izradi Registra nekretnina:

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja inovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

 • Inventura – upis jedinica imovine
 • Organizacija jedinica imovine u Portfelje i Podportfelje
 • Praćenje dodatnih karakteristika po Podportfeljima i jedinicama imovine
 • Praćenje financija po Portfeljima i jedinicama imovine
 • Analitičko praćenje jedinica imovine
 • Bilježenje procjena jedinica imovine
 • Ispis kataloga Portfelja s brojem jedinica imovine
 • traženje jedinica imovine prema raznim filterima
 • Ispis  i kreiranje raznih izvješća
 • Pregled unosa gruntovno i katastar
 • Upravljanje Portfeljima i podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMJEŠTENU NA SERVER.

 

KOME JE USLUGA NAMIJENJENA?

Usluga je namijenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i učinkovitije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

 

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *