Poštovani,

Obučite se i stecite sva potrebna znanja za samostalan rad u aplikaciji sustavua unutrašnjih kontrola (FMC) , kao i samostalan rad u aplikaciji izrade Registra imovine, sa svim parametrima za prenos u Središnji registar državne imovine.

U prilogu Vam šaljemo plan edukacija sa osnovnim podacima o istima, te sa terminima održavanja Radionica a za više informacija obratite sa na navedeni telefon ili mail adresu.

  • FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA- SUSTAV UNUTRAŠNJIH KONTROLA – TEORIJA I OBUKA ZA RAD U SOFTVERSKOJ APLIKACIJI FMC-a

– KOMPETENCIJE: SAMOSTALAN RAD U IZRADI FMC-a, IZRADA REGISTRA RIZIKA
– Vrijeme održavanja: 5.-6. 12. 2022. , 15.-16. 12. 2022. , 19.-20. 12. 2022
– MJESTO ODRŽAVANJA: UČIONICA „SEVOI“ ZAGREB , OREŠKOVIĆEVA 1a(na slici)
– MAXIMALNO 12 POLAZNIKA CIJENA 2 DANA 1 500,00 KN
– Kontakt: aprsa@sevoi.eu, + 385 91 2525 684
– 2 dana Certifikat: MANAGER OPERATER ZA RAD U APLIKACIJI FMC-a

Ispunite prijavnicu - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA- SUSTAV UNUTRAŠNJIH KONTROLA - TEORIJA I OBUKA ZA RAD U SOFTVERSKOJ APLIKACIJI FMC-a
  • IZRADA REGISTRA IMOVINE SA PRENOSOM U SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE TE OBUKOM ZA SAMOSTALAN RAD U APLIKACIJI

– KOMPETENCIJE: SAMOSTALAN RAD U APLIKACIJI REGISTRAIMOVINE, IZRADA REGISTRA IMOVINE, PRENOS IMOVINE U SREDIŠNJI DRŽAVNI REGISTAR
– Vrijeme održavanja: 1.-2. 12. 2022. , 7.-8. 12. 2022. , 21.-22 12. 2022.
– MJESTO ODRŽAVANJA: UČIONICA „SEVOI“ ZAGREB, OREŠKOVIĆEVA 1a(na slici)
– MAXIMALNO 12 POLAZNIKA CIJENA 2 DANA 1 500,00 KN
– Kontakt: aprsa@sevoi.eu, + 385 91 2525 684
– 2 dana Certifikat: MANAGER UPRAVLJANJA IMOVINOM

Ispunite prijavnicu - IZRADA REGISTRA IMOVINE SA PRENOSOM U SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE TE OBUKOM ZA SAMOSTALAN RAD U APLIKACIJI
  • IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE KAO OBVEZUJUĆEG ELEMENTA SVIH STRATEŠKIH DOKUMENATA ORGANIZACIJE, PREMA NAPUTKU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

-KOMPETENCIJE: SAMOSTALAN RAD U IZRADI KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
-Vrijeme održavanja: 9. 12. 2022. , 13. 12. 2022. , 14. 12. 2022.
– MJESTO ODRŽAVANJA: UČIONICA „SEVOI“ ZAGREB, OREŠKOVIĆEVA 1a(na slici)
– MAXIMALNO 12 POLAZNIKA CIJENA 1 DANA 1 000,00 KN
– Kontakt: aprsa@sevoi.eu, + 385 91 2525 684
– 2 dana Certifikat: MANAGER KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

Ispunite prijavnicu - IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE KAO OBVEZUJUĆEG ELEMENTA SVIH STRATEŠKIH DOKUMENATA ORGANIZACIJE, PREMA NAPUTKU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *