Uzimajući u obzir kompleksnost materije, te uvažavajući povratne informacije korisnika kojima smo implementirali strateške planove razvoja, izradili smo softver za strateško planiranje. Cilj nam je bio stvoriti alat koji će strateško planiranje i dokumente koji ga čine učiniti “živim”, jednostavnim za rad i doradu, te podjednako upotrebljivim za sve sudionike procesa. Kreiranjem softvera “Strateški plan” omogućujemo svim korisnicima:

  1. Određivanje općih ciljeva,
  2. Određivanje posebnih ciljeva,
  3. Definiranje načina ostvarenja/aktivnosti,
  4. Određivanje pokazatelja uspješnosti (pokazatelji rezultata i učinaka),
  5. Praćenje i evaluaciju provođenja plana (izrađuje propisane obrasce za izvještavanje),
  6. Definiranje pripadajućih rizika u posebnim ciljevima, te
  7. Određivanje “Aktivnosti” – kao poveznice s proračunom kao izvorom financiranja. Ovaj softver omogućuje korisnicima ažurnost, elastičnost u promjenama, te kontinuiranost u praćenju i izmjenama na samom dokumentu, te pravovremeno uočavanje odstupanja u ciljanih vrijednosti.

Po čemu smo jedinstveni na tržištu ?

Na jednom ekranu istovremeno je vidljiv pregled bilo koga izabranog općeg cilja zajedno s njegovim posebnim ciljevima, načinima ostvarenja, te svim pokazateljima i rizicima. Preglednost i funkcionalnost spojene s jednostavnošću.

Ovo rješenje je unikatno jer prati donešeni strateški plan na način da mu omogućuje stalnu aktualnost. Dodjeljuje odgovornosti i vremenski rok provedbe svakog pojedinog posebnog cilja i načina ostvarenja. Naime, ova aplikacija prati svaku promjenu u ostvarenju i odstupanju od zacrtanih vrijednosti, prati provedbu realizacije, kao i odnos planiranih i utrošenih financijskih sredstava, kroz izradu izvještajnih obrazaca prema čelniku.

Ovaj softver je idealna podloga za uvođenje obveznog sustava (FMC) – Financijskog upravljanja i kontrole.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *