STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

Sevoi grupacija je međunarodna regionalno pozicionirana grupa koja djeluje u sinergiji nekoliko konsultanskih  kompanija specijaliziranih u oblastima Strateškog upravljanja imovinom.

VAŽNOST UPRAVLJANJA IMOVINOM

Kada pričamo o Strateškom upravljanju imovinom, isključivo govorimo o imovini, nekretninama koje su u vlasništvu, suvlasništvu, posjedu ili udjelu jedne jedinice lokalne samouprave.

Upravljanje imovinom oslanja se na niz zakonskih odredbi, akata i odluka za svaku jedinicu lokalne samouprave.

UPRAVLJANE IMOVINOM SPROVODI SE ZBOG DVA OSNOVNA CILJA:

 1. Zbog potpora razvoju lokalne samouprave i
 2. Zbog pribavljanja upravnih prihoda iz alternativnih izvora

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje gospodarske koristi.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka o:

 1. Stjecanju imovine
 2. Korištenju imovine
 3. Raspolaganju imovinom za vlasnika
 4. Ili kao potencijalna investicija

UĆINKOVITO UPRAVLJANJE IMOVINOM SPROVODI SE KROZ 12 KORAKA:

1.INVENTURA IMOVINE­– prikupljanje podataka iz gruntovnice i katastra

2.TRANZICIJSKA PITANJA – pitanja vlasništva, povrat imovine

3.KLASIFIKACIJA IMOVINE – po portfeljima i podportfeljima

4.FUNKCIONALNOST IMOVINE

A – imovina za izravne potrebe JLS

B – diskrecijska imovina za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i Drugih potreba

C – imovina za ostvarivanje prihoda

5.PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE – sprovođenje tzv. POREDBENE ili USPOREDNE metode kako bi bili približno realnim tržnim cijenama

6.OPERATIVNI IZVJEŠTAJI – računovodstveni izvještaji, podaci o prihodima i troškovima po svakoj JI

7.FINANCIJSKA ANALIZA – po svakom portfelju kroz njegove prihode i troškove

8.DEREGULACIJA IZNAJMLJIVANJA – razmotriti sve najmove i otvoriti se prema tržištu

9.PRAĆENJE SUBVENCIJA – imovina koja se daje u zakup stvara najviši dohodak

10.IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – potpune i jezgrovite informacije o imovini, Registar imovine, Struktura imovine, Knjiga jedinice imovine

11.SVEOBUHVATNI / CJELOVITI PLAN – obuhvaća izradu i provedbu dugoročne politike pri upravljanju i provedbu poduzetih mjera, Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja imovinom

12.KONSOLIDIRANO UPRAVLJANJE – centralizirati upravljanje u jedan odjel

CJELOKUPNI PROJEKAT PO KOJEM SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU SPROVODIMO KROZ PET FAZA:

( KLJUČ U RUKE )

1.USLUGA UNOSA JEDINICE IMOVINE – kroz Registar imovine unose se osnovni podaci, dodatni, Financijski i ostalo, kompletna analitika evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom

2.SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE I IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – mogućnost korištenja Softvera kao Web aplikaciju smještenu na server

3.IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM – sadrži:

 1. A) PRIPREMA PLANIRANJA – na temelju čega je izrađena
 2. B) UVOD – općenito o imovini i upravljanju
 3. C) O OBVEZNIKU – glavni i opći podaci
 4. D) ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA – snaga, slabost, prilike, prijetnje
 5. PEST ANALIZA – političko/pravni, ekonomski, socijalno, tehnolški
 6. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA – interna
 7. ANALIZA DIONIKA – grupe, lobiji, institucije
 8. ANALIZA FIN:IZVJEŠTAJA – horizontalna, vertikalna
 1. E) UPRAVLJANJE IMOVINOM – kroz 12 koraka
 1. EDUKACIJE
 2. ŠKOLOVANJE ZA MENADŽERA UPRAVLJANJA IMOVINOM – certificiranje, ISO 55001:2014

Assets Managment

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina i Strategije upravljanja imovinom, naš tim savjetnika i certificiranih stručnjaka sa iskustvom preko 200 izrađenih projekata stoji vam na raspolaganju.

Usluga je namijenjena svim korisnicima koji imaju potrebu za brže i učinkovitije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

 VI SAMI ODLUČITE KAD !

KAKO?

TO S POVJERENJEM PREPUSTITE NAMA !!

 • FMC
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM
 • STRATEŠKO PLANIRANJE

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *