U ovom trenutku najveći pomak je učinjen u jedinicama lokalne samouprave.

Sljedeći korak je da jedinice lokalne samouprave počnu zahtijevati od svojih PRORAČUNSKIH i VANPRORAČUNSKIH korisnika da i oni učine isto. Naša iskustva kažu da, za sada, sve zavisi od nivoa rukovodstva organizacije i njihove želje da uvedu novi pristup organizaciji poduzeća. Što se tiče koristi, ona je nemjerljiva, jer FMC/FUK uvodi pravila igre za sve igrače kroz jasno definirane procese i procedure, definirane odgovornosti u aktivnostima i definiranje rizika u procesima sa njihovom obradom i mjerama otklanjanja.

Uvođenjem FUK-a prestaje se voditi organizacija, kako narod kaže, napamet ili po instinktu, već svaka odluka ima uporište u nečem propisanom sa definiranim odgovornostima. FMC/FUK je, prije svega, upravljački alat koji daje sistematizaciju radnih mjesta ne po tome što tko radi, već po tome za što je tko odgovoran, a djelatnicima opisuje kako se koja aktivnost radi sa rokovima izrade i dokumentima koji ju definiraju ili iz nje proizlaze.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *