REGISTAR NEKRETNINA

UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovinio i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organiziramo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, uspoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promjene ( čestice, stanovi, podlovni prostori, zemljišta,…..)

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

 • čestica
 • stanova
 • poslovnih prostora za vlastite potrebe jedinice lokalne samouprave
 • poslovnih prostora
 • zemljišta
 • javnih površina ( nerazvrstanih cesta, parkirališta, parkova,….)
 • komunalne infrastrukture
 • sportsko rekreativnih objekata
 • kulturnih objekata i spomenika kulture
 • obrazovnih ustanova
 • gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretnina sastoji se od 5 funkcionalnih cjelina.

Izrada i kasnije praćenje promjena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretnina kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, te analize portfelja i potportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savjetnika i stručnjaka s iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD !

KAKO ? To s povjerenjem prepustite nama !!

Aktivnost pri  izradi Registra nekretnina:

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

 • Inventura – upis jedinica imovine
 • Organizacija jedinica imovine u Portfelje i Podportfelje
 • Praćenje dodatnih karakteristika po Podportfeljima i jedinicama imovine
 • Praćenje financija po Portfeljima i jedinicama imovine
 • Analitičko praćenje jedinica imovine
 • Bilježenje procjena jedinica imovine
 • Ispis kataloga Portfelja s brojem jedinica imovine
 • Traženje jedinica imovine prema raznim filterima
 • Ispis i kreiranje raznih izvješća
 • Pregled unosa gruntovno i katastar
 • Upravljanje Portfeljima i Podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMJEŠTENU NA SERVER.

KOME JE USLUGA NAMIJENJENA:

Usluga je namijenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i učinkovitije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

UPRAVLJANJE IMOVINOM je online aplikacija za upravljanje imovinom. Aplikacija je zatvorenog tipa te samo ovlašteni korisnici imaju pristup. Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje. Iskustvo i dugogodišnji rad te poznavanje tematike omogućilo nam je stvoriti moderan i detaljan način upravljanja imovinom te kreiranje pred definiranih izvješća i grafikona.

Softversko rješenje

1.1.Početni zaslon Registra nekretnina

Upravljanje imovinom je online aplikacija za upravljanjem imovinom i nalazi se na lokaciji:

http://upravljanje-imovinom.sevoi.eu, smještene na serveru.

 • Povezivanje prema internetu vrši se preko fiksne infrastrukture, mobitela, tablet (Wi-Fi, mrežno)

ŠTO TIME POSTIŽEMO:

Brže i učinkovitije upravljanje resursima uz siguran i brz rad na softveru bez ograničenja.

Aplikacija je zatvorenog tipa te samo ovlašteni Korisnici imaju pristup Softveru kroz:

Korisničko ime: xxxxxxxxxx

Lozinka: xxxxxxxxxx

Slika 1.2. Prikaz početnog zaslona

Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje.

Iskustvo i dugogodišnji rad te poznavanje tematike omogućilo nam je stvoriti moderan i detaljan način uspravljanja imovinom te kreiranje pred definiranih izvješća i grafikona.

Sadržaj:

JEDINICA IMOVINE

Slika 1.3. Prikaz Kartice jedinice imovine

Jedinica imovine se sastoji od tri grupe podataka:

1.Matični podaci (naziv JI, portfelj, podportfelj, optimalna funkcija JI, vrijednost, gruntovno, katastar………).

2.Veza sa knjigovodstvom (konto, pozicija, inventurni broj,……..)

3.Procjena (srednja vrijednost, knjigovodstvena vrijednost, procjeniteljeva vrijednost)

Povezivanje s Google maps, ARKOD, Geoportal i GIS  (grafičkim informatičkim sustavima koji omogućuju identifikacije zemljišnih parcela).

REGISTAR IMOVINE

Slika 1.4. Prikaz Registra imovine

Registar je prikazan u standardnoj formi upisnika sa svim matičnim podacima i karakteristikama jedinica imovine. Naš standardni upisnik omogućava potpunu kontrolu analitike. To znači da korisnik može zadati bilo koji uvjet za pretraživanje (uključiti Filter) i dobiti sub upisnik koji zadovoljava zadane kriterije filtera i taj sub upisnik može jednim klikom izvesti u formu koju želite (Microsoft Excel, JSON, XML, CSV ili Print) i dalje obrađivati po potrebi.

Do sada se pokazalo da se na ovaj način zadovoljavaju sve potrebe za posebnim izvještajima i analitikom.

Slika 1.5. Prikaz ispisa Registra imovine (PDF-format)

KNJIGA JEDINICA IMOVINE

Slika 1.6. Prikaz Knjige jedinice imovine

Odabirom portfelja i/ili podporfelja dobiva se print knjige jedinica imovine. Ovo izvješće je sortirano po portfeljima i podportfeljima i prikazuje: naziv, adresu, funkciju, optimalnu funkciju, vrijednost, prihod, troškove i sve karakteristike jedinice imovine (slično knjizi osnovnih sredstava), sa zbrojem vrijednosti, troškova i prihoda po podportfeljima i sumom cijele knjige.

Važno je napomenuti da su svi portfelji, podportfelji i karakteristike uneseni u bazu softvera, a korisnik ili Izvođač ima mogućnost i samostalnog unosa novih portfelja, podportfelja, karakteristika i predloženih vrijednosti karakteristika jedinica imovine.

Slika 1.7. Prikaz ispisa Knjige jedinice imovine (PDF-format)

STRUKTURA IMOVINE

Odabirom Struktura imovine dobivate listu sveukupnih portfelja i podportfelja Vaše imovine, sa vrijednostima, troškovima, prihodima, broju jedinica imovine, površinu, jedinicu mjere i cijenu po jedinici mjere.

Slika 1.8. Prikaz Strukture imovine

Odabirom Strukture imovine – Print, ispod liste nalazi se ukupan popis portfelja i podportfelja vaše imovine i ukupnim zbrojem za polja vrijednosti, troškova, prihoda i broja jedinica imovine.

Slika 1.9. Prikaz ispisa Strukture imovine (PDF-format)

SOFTVER JE KOMPATIBILAN SA SVIM MOGUĆIM OBLICIMA IMOVINE I NJIHOVIM KARAKTERISTIKAMA.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *