• Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN78/15)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN58/16)
 • Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola – za trgovačka društva
 • Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola – za proračunske korisnike
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
 • Uputa o suradnji između Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih/izvanproračunskih korisnika
 • Uputa o suradnji između Ministarstava i njihovih proračunskih/izvanproračunskih korisnika
 • Smjernice Ministarstva financija za upravljačku odgovornost
 • Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN70/12)
 • Smjernice za obavljanje kontrola na licu mjesta kod primatelja transfera iz proračuna
 • Upute za popunjavanje upitnika za samoprocjenu sustava
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN42/16)
 • Priručnik unutarnje revizije

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *