• Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (123/17)
  • Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
  • Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018)
  • Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave(NN 6/2019)

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)