BESPLATNO Predavanje: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, broj 87 od 13.11.2018. – sprovođenje i primena u poslovanju

Sevoi Grupa d.o.o. Vas  poziva na jednodnevni seminar na aktuelnu temu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – sprovođenje i primena  u poslovanju

Sve o pravilima o zaštiti podataka o ličnosti i najčešćim problemima, nedoumicama i prekršajima možete saznati na seminaru. 

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisana je obaveza svih subjekata (rukovalaca) koji raspolažu sa podacima o ličnosti (lica na koje se podaci odnose) za usklađivanjem sa odredbama Zakona. 

Najčešći primeri zabluda sa terena: 

“Nama to možda i ne treba!” 

„Imamo  još vremena“ 

„To će riešiti pravnik ili knjigovođa“

„to je briga „Službenika za zaštitu podataka o ličnosti“

„Mi prikupljamo samo podatke koje moramo“ 

„Diže se nepotrebna panika, to nije problem sprovesti“.  

Zaštita podataka o ličnosti  je PROCES I TRAJE dokle god Vi poslujete ili dok se pravni okvir zaštite podatka o ličnosti  ne promeni.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na predavanju s obzirom da je Poverenik svim javnim preduzećima poslao kontrolni test za samokontrolu vezanu za uvođenje i primenu zaštite podataka o ličnosti.

Želeli bismo da Vam predstavimo metodologiju uvođenja zaštite podataka o ličnosti utemeljenu na sada već višegodišnjem iskustvu primene Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU i na osnovu iskustva preko 170 odrađenih projekata uvođenja zaštite podataka o ličnosti u RH i Srbiji.


Seminar će obuhvatiti aktuelne teme:

 • Opšte o Zakonu ( i Uredbi EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 29.04.2016. koja je osnova Zakona)
 • važnost primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • šta se sve smatra podatkom o ličnosti
 • načela obrade podataka o ličnosti
 • evidencije o radnjama obrade
 • organizacione i tehničke mere zaštite
 • prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose
 • povreda podataka o ličnosti
 • uloga zaposlenih 
 • saradnja sa Poverenikom
 • koje sve kategorije podataka o ličnosti  (stranaka, klijenata, korisnika, obveznika), ali i zaposlenih i/ili spoljnih saradnika  prikuplja, obrađuje i čuva
 • u koju svrhu obrade podatke prikuplja/obrađuje/čuva 
 • ima li u tome  i koje zakonsko uporište ili mu je potreban pristanak
 • kojim tačno primaocima prikupljene podatke o ličnosti šalje, 
 • u kom obliku podatke vodi i čuva , 
 • koji je rok čuvanja/brisanja podataka propisao
 • koje  je konkretne tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka preduzeo
 • kojim je  dokumentima definisao  prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose
 • kojim dokumentima je regulisao obaveze i postupanja zaposlenih i osoba uključenih u proces zaštite podataka o ličnosti

Ukoliko želite da budete sigurni da ste  zaštiti podataka o ličnosti pristupili na pravilan i potpun način, u skladu sa Zakonom , obratite nam se i zatražite naše mišljenje na predavanju.

Seminar je namenjen službenicima za zaštitu ličnih podatka, svim preduzetnicima, udruženjima, bolnicama, školama, klubovima, rukovodiocima opštih, pravnih i kadrovskih poslova, referentima u računovodstvu, finansijama i kadrovskoj službi, direktorima i saradnicima u sektoru ljudskih resursa, direktorima i svim zainteresovanim koji u svom radu prikupljaju i obrađuju lične podatke.

Predavač: Danijela Vlček-Vadlja

Seminar se održava:  30.06.2020.godine u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u ulici Uzun Mirkova 1, od 10h do 14h.

Molimo Vas da na vreme rezervišete svoje mesto na seminaru i mesto Vaših kolega  popunjavanjem  prijavnice. 

Broj mesta je ograničen.

Radujemo se Vašem dolasku!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *