Dugogodišnje iskustvo naših savetnika prilikom saradnje sa klijentima u primeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i podsticaji korisnika, usmerili su nas ka izradi softverskog rešenja koje, kao i sva ostala naša rešenja, daje smisao krajnjem proizvodu.

Ovaj softver je upravljački alat koji ima trajnu vrednost, jer služi, kako prilikom procesa uspostavljanja, tako i u krajnjem funkcionisanju sistema kroz efikasnu primenu i praćenje.

Primenom softvera “FUK” omogućavamo svim korisnicima:

  • pregled svih procesa,
  • pregled korisnika procesa po organizacionim jedinicama,
  • pregled vlasnika procesa,
  • pregled vlasnika procedure,
  • pregled odgovornosti za provođenje pojedine aktivnosti za pojedino radno mesto u svakom procesu kao i na nivou svih procesa,
  • pregled grupa rizika (visoki-srednji-niski) po svakoj organizacionoj jedinici,
  • pregled grupa rizika na nivou cele organizacije,
  • pregled uspostavljenih kontrola u pojedinom procesu, proceduri, i radnom mestu.

Svaki korisnik u procesu uspostavljanja FUK-a imenuje Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole, a ovo softversko rešenje upravo njemu postaje nazamenjiv alat u procesu upravljanja rizicima.

PO ČEMU SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU?

Mi obučavamo klijenta kroz radionice, kako zajedno izraditi svu potrebnu dokumentaciju, na osnovu potpunog razumevanja u cilju uspešne implementacije u egzaktne procese organizacije klijenta.

Ne prodajemo dokumentaciju koju klijenti ne razumeju radi „pro forme“ ispunjenja zakonske regulative (iako to neki rade pod nazivom „ključ u ruke“). Ipak, uvodite FUK, ne kupujete automobil ili stan. Niko vam ne može izraditi dokumentaciju za vaše procese i rizike bez Vašeg aktivnog učešća.

Naši savetnici, predavači i u kasnijem održavanju sistema Vaši konsultanti, imaju značajna stručna i praktična znanja u tom području, i svi su menadžeri i auditori kvaliteta sa sertifikatima Evropske organizacije za kvalitet EOQ.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *