GIFUK1

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI

CILJ IZVEŠTAVANJA

  • Da se uoče dobre strane i nedostaci sistema i
  • Da se predlože preporuke za njegovo unapređenje.

PRAVNI OSNOV

  • Strategija razvoja IFKJ u Republici Srbiji
  • Zakon o budžetskom sistemu čl. 81. stav 5. i 82. stav 10.
  • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru čl. 13.

Rukovodilac do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole popunjavanjem upitnika ZA SAMO-OCENJIVANJE SISTEMA INTERNE KONTROLE.

Formular možete pronaći na internet stranici Centralne jedinice za harmonizaciju putem linka: http://ifkj.mfin.gov.rs/

UPITNIK ZA SAMO-OCENJIVANJE

Elementi sistema FUK koji se ocenjuju su:

  • kontrolno okruženje;
  • upravljanje rizicima,
  • kontrolne aktivnosti;
  • informacije i komunikacija 
  • praćenje (nadzor) i procena.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *