GODISNJI-IZVESTAJ-O-SISTEMU-FINANSIJSKOG-UPRAVLJANJA-I-KONTROLE-GIFUK

Zakonom o budžetskom sistemu, u članu 81. i 82. propisana je zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Zakon se odnosi na sve korisnike budžeta u Republici Srbiji i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samocenjivanja, skraćenice GIFUK, koji su korisnici budžeta obavezni da predaju Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju jednom godišnje do 31. marta.
Vlada Republike Srbije donosi bitne izmene donošenjem obaveze i propisuje ispunjavanje upitnika samocenjivanja (GIFUK) za sve budžetske korisnike, tačnije za direktne, indirektne i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao sredstvo za ocenjivanje početnog stanja i praćenje uvedenog sistema.
Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, i uspešno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) ima dve glavne linije izveštavanja prema nadležnim telima što predstavlja dodatni oblik kontrole sprovođenja. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK). Finansijsko upravljanje i kontrola garantuje transparentnost i zakonitost opslovanja javne uprave.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom popunjavanja obrasca GIFUK, možete nam se pridružiti na sertifikovanom školovanju za Rukovodioce Fuk-a na kom će biti organizovana radionica za popunjavanje godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanje i kontrole – GIFUK. Više o školovanju se možete informisati OVDE.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *