Financial-Services-Picture

Razvoj PIFC sistema je složen proces i ne može se uspostaviti i uspešno implementirati preko noći. U poslednje vreme su zemlje kandidati ili potencijalni kandidati za pristupanje EU tražili integrisani pristup razvoju sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru. To znači da se PIFC sistem ne može razviti izolovano ili odvojeno od razvoja u budžetskom sistemu (tzv. PFM Public finance reform) i razvoja u javnoj administraciji (tzv. Public administration reform).

Ovo podrazumeva pregled kompletne slike koja zahteva dobro upravljanje.Obično su za pojedine oblasti odgovorne različite institucije i organizacione jedinice. Tako je jedno ministarstvo nadležno za razvoj strateškog planiranja, drugo ministarstvo za izradu godišnjeg planiranja, za budžetske reforme odgovorna jedinica za budžet i trezor Ministarstva finansija, a Centralna jedinica za harmonizaciju, koja je takođe deo Ministarstva finansija, odgovorna je za razvoj PIFC-a.

Važno je imati dovoljan broj zaposlenih za implementaciju ovog sistema u jednoj instituciji. Na državnom nivou (nivou) postoji dovoljno kapaciteta u instituciji da preduzmu sve potrebne korake za uspešnu implementaciju finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola.
Na lokalnom nivou, kapaciteti su često nedovoljni za sveobuhvatni razvoj sistema unutar institucije, tako da je malo lokalnih jedinica često prisiljeno da traže pomoć eksternih stručnjaka i kompanija uključenih u razvoj ove oblasti.

Ono što je zajedničko i državnim i lokalnim institucijama je nedostatak kvalitetnih IT rešenja koja će povezati sve elemente unutar sistema. Većina institucija uglavnom koristi “primitivne” alate koji imaju određena ograničenja, kao što su eksel tabele, ili nedostatak softvera (IT alat) koji će moći da poveže sve procese sa budžetom, organizacionom jedinicom i na kraju sa strateškim planovima institucije.

Kompanije koje nude samo uvođenje ISO standarda i listu poslovnih procesa nisu dovoljne za uspešnu implementaciju finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola jer ne mogu osigurati povezivanje poslovnih procesa sa budžetom, što je ključno za uspešnu implementaciju FUK-a.

Na tržištu postoje kompanije koje su razvile i nude softver za poslovne procese i budžetiranje, ali i za strateško planiranje i upravljanje rizicima. U praksi, najbolje rezultate implementacije FUK-a ostvarile su institucije koje su aktivno uključile svoje zaposlene u proces razvoja, definisali rizike i mere za njihovo minimiziranje, povezujući ih sa finansijskim performansama, strateškim ciljevima, ali i dodatno angažovale spoljne kompanije koje povezuju sve elemente sa prethodno prikazane slike kroz odgovarajuće IT rešenje. On pruža upravljačkoj strukturi sveobuhvatan pregled i lako upravljanje svim podacima, njihovim izmenama, a posebno je važno dobiti specifične informacije i izveštaje za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Postoje i kompanije koje, na primeru jedne lokalne jedinice, nastavljaju prodavati isti proizvod drugim lokalnim jedinicama bez ulaženja u analizu načina na koji određena lokalna jedinica deluje i koje specifične probleme ima u upravljanju prihodima, rashodima, sredstvima i obavezama.

Nedavno na tržištu postoje i kompanije za reviziju koje su osnovane za obavljanje revizije finansijskih izveštaja. Međutim, pokazalo se i da delimično gledaju na razvoj ovog sistema, da nemaju razvijene IT alate za sveobuhvatan pristup, i da je upitan u pogledu njihove nezavisnosti u reviziji finansijskih izveštaja u onim institucijama ili njihovim kompanijama gde su takođe bili uključeni u uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i unutrašnje kontrole.

Zaključno

Nijedna kompanija ne može da pomogne u uspešnoj implementaciji ovog sistema bez angažovanja svih zaposlenih u instituciji koji će obezbediti sve potrebne informacije i ukazati na specifične probleme u instituciji. Sa druge strane, ako institucija zaista želi da uloži novac koji će se dati stranoj kompaniji u cilju razvoja ovog sistema, preporučuje se angažovanje specijalizovanih kompanija koje su razvile (ali još uvek razvijaju) praktične IT alate za strateško planiranje, poslovne procese, upravljanje rizicima i povezivanje sa budžetom. Ovo je neophodno jer je namera Evropske komisije da zahteva od svih zemalja kandidata, tj. potencijalnih kandidata da svi ovi elementi budu međusobno povezani.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *