ISO-14001-Banner-Copy-e1552754368790

Green & Eco environment, glass globe in the garden


Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu i nadzor sistema menadžmenta zaštite životne sredine.

Menadžment zaštite životne sredine prema zahtevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu
 • brzi odziv u slučaju nezgoda ili vanrednih situacija
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • lakši pristup finansijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (EU fondovi, EBRD…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtevima
 • pozitivan imidž kompanije u javnosti
 • motivacija zaposlenih.

Pozitivan i aktivan odnos prema životnoj sredini postao je bitan pokazatelj poslovne efikasnosti!

Osnovni zahtevi norme ISO 14001 su:

 • da definiše politiku i ciljeve životne sredine
 • da prepozna sve aspekte i uticaje na životnu sredinu organizacije
 • da prepozna sve zakonske i druge zahteve vezane za životnu sredinu koji se odnose na organizaciju
 • da definiše obaveze i odgovornosti zaposlenih
 • da definiše način komunikacije o značajnim aspektima životne sredine
 • da osigura resurse
 • da definiše mere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih uticaja na životnu sredinu
 • da prati ostvarene rezultate
 • da se preduzimaju radnje za kontinuirano poboljšanje sistema menadžmenta zaštite životne sredine.

Neke prednosti implementacije sistema 14001:

 • Racionalno korišćenje sirovine i energetskih resursa
 • Smanjenje rizika vezanog za zaštitu životne sredine
 • Visok nivo udovoljavanja normama zaštite životne sredine i zakonskim propisima
 • Postizanje izuzetnosti u oblasti zaštite životne sredine
 • Smanjenje emisija što dovodi do nižih operativnih troškova
 • Kvalitetniji imidž i povećana konkurentnost organizacije

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uprava mora da osigura sledeće: 

 • Da odgovara prirodi, opsegu i uticaju na životnu sredinu njenih delatnosti, proizvoda i usluga
 • Da uključuje opredeljenost uprave za trajno poboljšanje i sprečavanje zagađenja
 • Da uključuje obavezu usklađivanja s odgovarajućim zakonima i propisima kao i ostalim zahtevima na koje se organizacija obavezala u odnosu na svoje aspekte životne sredine
 • Da daje okvir za postavljanje i preispitivanje opštih i pojedinačnih ciljeva upravljanja zaštitom životne sredine
 • Da se dokumentuje, sprovodi, održava i obaveštava sve osobe koje rade za ili u ime te organizacije
 • Da je dostupna javnosti
 • Politika upravljanja zaštitom životne sredine je pokretač primene i poboljšanje sistema menadžmenta zaštite životne sredine
 • Da odaje sliku spremnosti uprave na prihvatanje primenjivih zakona i neprekidnog napretka
 • Na osnovu politike postavljaju se opšti i pojedinačni ciljevi
 • Politika treba da bude jasna i razumljiva svim zainteresovanim stranama.
 • Njeno područje primene mora da bude jasno utvrđeno
 • Mora se ocenjivati i menjati u propisanim vremenskim razmacima kako bi reflektovala izmenjene okolnosti
 • Kroz praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva razvija se svest zaposlenih o potrebi zaštite životne sredine.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *