Međunarodna organizacija za standardizaciju-ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (engl. International Organization for Standardization), poznata po svom akronimu ISO (od engl. ISO), agencija je Ujedinjenih nacija sa sedištem u Ženevi, zadužena za standardizaciju. Osnovana 23.02.1947. u Ženevi, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.

Iako se ISO definiše kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenja norma koje često postanu zakoni, kroz međunarodne ugovore ili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcijum usko povezan sa vladama. Od 05. 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISO naziv je izabran od grčke reči “Isos” koja znači jednak. ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.

ISO organizacija ima tri razvojna odbora, to su CASCO, COPOLCO i DEVCO.

CASCO je ISO odbor koji radi na izdavanju normi  iz područja ocenjivanja usklađenosti.

COPOLCO je ISO odbor koji radi na zastupanju interesa potrošača.

DEVCO je ISO odbor koji zastupa zemlje u razvoju.

ISO norme osiguravaju sigurnost, pouzdanost i dobar kvalitet proizvoda i usluga. Koristi od primene ISO normi imaju preduzeća, inovatori, kupci, potrošači, državna uprava, trgovci, zemlje u razvoju i na kraju cela naša planeta.

Više podataka o ISO organizaciji saznajte na www.iso.org.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *