SEVOI GRUPA D.O.O. nastavlja svoju misiju edukovanja stručnog kadra Javnog sektora i u ovoj godini. Seminar je održan u poslovnim prostorijama Privredne Komore Srbije 08.02.2019. godine.

Seminar je održan na temu uvođenja i implementacije Finansijskog upravljanja i kontrole, sa osvrtom na Strateško planiranje. Kroz praktične primere predavač dr. Željko Krpan predstavio je učesnicima svrhu i upotrebljivost Finansijskog upravljanja i kontrole i stavio je fokus na problematiku na koju nailaze zaposleni pri izradi dokumentacije potrebne za implementaciju pomenutog sistema. SEVOI GRUPA D.O.O. je održala prezentaciju najsavremenijeg alata za upravljanje sistemom Finansijskog upravljanja i kontrole.
Seminar je uspeo da okupi kolege iz razlicitih sektora javnih preduzeća i gradskih uprava.

Zahvaljujemo se prisutnima na odabiru firme SEVOI GRUPE D.O.O.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *