management

Sevoi grupa d.o.o. pruža mogućnost kvalitetne saradnje sa svim budžetskim korisnicima u Republici Srbiji. Zakon o budžetskom sistemu u članu 81. je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Stiče se svest kod klijenata koliko je važno da se implementira sistem FUK-a.

Živimo u modernom vremenu kada je protok informacija mnogo bitan kao i modernizacija raznih elektronskih oblika.

Sevoi grupa pored implementacije FUK-a nudi i web aplikaciju kao sredstvo koje olakšava snalaženje u FUK-u. Aplikacija je prilagođena i laka za korišćenje. Svim Rukovodiocima radne grupe kao i Direktorima, Načelnicima, Upravnicima i ostalim rukovodećim pozicijama pruža brzi uvid u odgovornosti i ovlašćenja. Omogućava bržu komunikaciju sa klijentima i time olakšava brže reagovanje na zahteve klijenata. Svi procesi koji spadaju u okvir FUK-a nalaze se na jednom mestu uz najsigurniju zaštitu a pristup imaju samo korisnici koje klijent odobri.

Kompletno izrađen projekat, na osnovu dokumentacije i saradnje sa našim klijentima, kontinuirano služi kao efektivni pomoćni alat u svakodnevnim poslovnim operacijama ali i tokom donošenja strateških odluka. Posebni akcenti se stavljaju na dodatnu uštedu vremena, preciznost u situacijama kada je potrebno reagovati u datom trenutku, sa svim pratećim rizicima koji mogu nastati u poslovnom procesu.

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *