S obzirom na uspešnu saradnju tokom implemetacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole,obaveštavamo Vas da je član 20. Stav 1. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (SL. Glasnik RS br. 89/2019), stupio na snagu. Član propisuje da je Rukovodilac korisnika javnih sredstava obavezan da potvrdi nivo usklađenosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole sa međunarodnim standardima interne kontrole, putem Izjave o internim kontrolama, svojim potpisom. 

Od 01. Januara 2021. godine Izjava o internim kontrolama postaje obavezan dokument koji se prilaže uz Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Rok za predaju godišnjeg izveštaja (GIFUK) je 31.03. tekuće godine za prethodnu i dostavlja se Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

Koristimo priliku da Vas podsetimo da su Rukovodioci korinika javnih sredstava, u skladu sa članom 18. pomenutog Pravilnika, obavezni da uspostave sistem za otkrivanje, evidentiranje i postupanje po obaveštenjima po sumnjama na nepravilnosti kao i sistem izveštavanja, unutar korisnika javnih sredstava.

SEVOI grupa Vam stoji na raspolaganju za izradu i savetovanje celokupne dokumentacije u cilju poštovanja zakonskog roka i zakonske procedure.

Koristimo priliku da Vas obavestimo  da su angažovanja za ovu vrstu savetovanja u toku.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *