Finance

Novi parametri koje je ministarstvo finansija uspostavilo jeste implementacija sistema FUK-a koja je i zvanično u upotrebi obavezna. Prostor za saradnju se međutim svodi na minimum i to na relaciji klijent – spoljni saradnik obzirom da su direktni i indirektni budžetski korisnici po uređenju osnivanja vezani za svog osnivača, dovodi u pitanje koliko je saradnja i moguća. Promene koje su sada aktuelne a koje će rapidno biti primenjene u praksi ogledaće se u prvom kvartalu 2021. Godine.

Ne mogu a da ne sakrijem nezadovljstvo pre svega poslovno prvenstveno što klijenti i pored opomena DRI ne daje znake interesovanja za saradnju. Kako optimizam ne jenjava klijenti se nakon odbijanja i sami jave te prostora za saradnju ima i to u prilično zavidnom nivou. Ne treba dakle izostaviti i faktor smene direktora i ponovo napominjem raskol koji se desio u definisanju budžeta u 2019 – oj za 2020 – tu godinu te je samim tim klijent rezervisan po pitanju budžetskih rashoda prema spoljnoj pojavi usluga konsultantskog tipa. 

Da se dakle primetiti da se tržište menja i prilagođava promenama u kratkom roku i da je jasno da se dešava pozitivna promena koja za sada nema naglasa šta donosi osim da se dešava dosta pozitivnih rezultata i prilika za saradnju. 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *