Zlatibor 2022

U prostorijama hotela Mona na Zlatiboru 01. i 02. decembra održan je Međunarodni seminar o Sistemu unutrašnjih kontrola (FUK/FMC) integrisan sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Na seminaru su bili polaznici iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a obzirom da su svi polaznici zaposleni u organizacijama u kojima je Sevoi Grupa već implementirala sistem unutrašnjih kontrola (FUK/FMC) seminar je imao karakter radionice na kojoj se operativno radilo u SEVOI aplikacijama za FUK/FMC kao i integracija sa aplikacijom zaštite ličnih podataka.

Tokom dvodnevnog rada razmjenjivala su se iskustva i odgovaralo sa na operativnu problematiku polaznika, i analizirale su se različite dileme u svakodnevnom radu u FUK/FMC-u i zaštite ličnih podataka. Pokazao se vrlo visok nivo znanja i operativnog poznavanja aplikacija. Posebno se pažnja posvetila radu u aplikacijama i samostalnoj izmjeni podataka u procesima kao i izradi novih procesa FUK/FMC-a.
Polaznici su detaljno upoznati sa elementima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izradi evidencija radnji obrade i ostale dokumentacije, kao i o zabludama i improvizacijama na tržištu, a vezano za sprovođenje mjera koje zahtijeva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Nakon radnog dijela u večernjim satima, kroz druženja razmjenjivala su se iskustva i stvarala nova stručna poznanstva.

Zlatibor, druženje

Predavači:

  • Dr.Sci. Željko Krpan, predsjednik SEVOI GRUP-e
  • Prof.Dr.Sci. Vera Petrović, predsjednik Akademije tehničko-umetničkih strukovinih studija Beograd
  • bacc.oec, Ilija Greksa, direktor FUK/FMC projekata u SEVOI d.o.o. ZAGREB
  • bacc.inf, Ana Kantolić, Menadžer za GDPR, Menadžer kvalitete ISO 9001

 

1 Komentar

  • Seminar sjajno organizovan i osmišljen, vodjen sjajnim predavačima. Akcenat stavljen pre svega na praktičnu primenu (razmenu iskustava i dobre prakse). Nema pitanja koje je ostalo bez odgovora. Sve pohvale!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *