administracija

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru (Public Internal Financial Control – PIFC) je termin i koncept koji je razvila Evropska komisija sa ciljem da pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i učinkovitih sistema interne kontrole u procesu pridruživanja EU.

P – Public Sector – javni sektor;

I – Internal to the organisation – interna za organizaciju;

F – Financial systems mainly but not exclusively – uglavnom, ali ne isključivo finansijski sistemi;

C – Control based on internationally accepted and recognised standards – kontrola zasnovana na međunarodno prihvaćenim i priznatim standardima.
Model interne finansijske kontrole u javnom sektoru = finansijsko upravljanje i kontrola + interna revizija + centralna jedinica za harmonizaciju.

Postoje tri elementa interne finansijske kontrole u javnom sektoru, koji funkcionišu zajedno u ostvarivanju razumne uverenosti da interne kontrole funkcionišu adekvatno i efikasno:

  1. finansijsko upravljanje i kontrola – i potreba za odgovornošću rukovodilaca za proces interne kontrole;
  2. interna revizija – funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija, koja obavlja pregled učinkovitosti internih kontrola;
  3. centralna jedinica za harmonizaciju – posebna funkcija, koja razrađuje i usmerava proces interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

 Izvor: Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Ministarstvo finansija RS

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *