Nakon višemesečne neizvesne prognoze o trajanju globalne pandemije COVID 19, tržišta koje nije bilo u mogućnosti da pruži adekvatnu saradnju između SEVOI grupe i postojećih i potencionalnih klijenata, u novonastalom okruženju koje je preventivnim merama stvorilo blagu stihiju, održani su sastanci sa klijentima. 

Nakon dva održana sastanka konstatovano je da postoji izvesna mogućnost za saradnju u oblasti dalje implementacije FUK-a u svakodnevnicu. Tržište je u rezimeu nakon sastanka otvorilo mogućnost saradnje i pored političkih promena nakon izbora koje, ispostaviće se, nije uticalo na odvijanje poslovne saradnje između SEVOI grupe i klijenata. Uvidom u analizu tržišta koju smo napravili, konstatovano je da postoji izvesna mogućnost ugovaranja implementacije FUK-a. Tekući ili u slobodnoj formi rečeno postojeći klijenti su u stalnom kontaktu sa SEVOI grupom pretežno na relaciji savetodavnog okvira.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *