SEVOI GRUPA BEOGRAD U SARADNJI SA
SEVOI GRUPOM BANJA LUKA – SEVOI ZAGREB
I AKADEMIJOM TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVINIH STUDIJA BEOGRAD
ORGANIZIRA MEĐUNARODNO SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK/FMC-a I INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR)

ZA

FAKULTETE, AKADEMIJE, VISOKE I SREDNJE ŠKOLE LOKALNU SAMOUPRAVU, SUDOVE I SVE BUDŽETSKE  KORISNIKE

Budite uspešni i postanite lider

01.12 – 02.12.2022, na Zlatiboru, Hotel Mona

U nastavku se možete informisati o rasporedu dvodnevnog stručnog školovanja za 2022. godinu.

DVODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 2(dva) dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u

KOME JE NAMJENJENO ŠKOLOVANJE

 • RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 • MENADŽERU GDPR-a ILI LICU ZADUŽENOM ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od dva dana, i dvočasovnom radionicom za rad u aplikaciji (FUK I GDPR), nakon čega sledi polaganje ispita.

Posle uspešno položenog ispita, nakon prisustvovanja edukaciji kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om.

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

 • Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Republika Crna Gora, Federacija BiH).

GOSTI PREDAVAČI NA ŠKOLOVANJU SU:

 • Ana Kantolić, bacc. inf, upravni pravnik; Menadžer za GDPR; EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001, Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje, sa nekoliko desetaka izrađenih GDPR projekata, od čega veći broj i u Republici Srbiji
 • Profesor Dr Vera Petrović, “Primer dobre u prakse u oblasti Finsijskog upravljanja i kontrole (FUK/FMC)”
 • Ilija Greksa, bacc. oec., direktor FUK/FMC projekata u SEVOI d.o.o. Zagreb

OSPOSOBLJENOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA:

FUK:

 • Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, kao i da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika
 • Prezentacija FUK/FMC-a na softverskoj aplikaciji

GDPR:

 • Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
 • Izrada prateće provedbene dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari itd.)
 • Evidencije o radnjama obrade
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola
 • Prezentacija GDPR-a na softverskoj aplikaciji

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 30.000,00 rsd + PDV
 • ZA DVE OSOBE: 50.000,00 rsd + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK/FMC-a: 18.000,00 rsd +PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GRATIS

SVI POTENCIJALNI POLAZNICI KOTIZACIJE MOGU DA PLATE U SVOJIM ZEMLJAMA PO PREDRAČUNU DOMICILNIH FIRMI

VIŠE INFORMACIJA NA mrozic@sevoi.eu ili na tel. + 387 65 229 881

Smeštaj:

 • Cena jednokrevetne sobe iznosi 11.868 RSD
 • Cena dvokrevetne sobe iznosi 16.450 RSD
 • Cena trokrevetne sobe iznosi 23.970 RSD
 • U cenu nije uključena boravišna taksa i osiguranje.

Šta sve hotel nudi za Vas u datoj ponudi možete se informisati na njihovom sajtu.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *