palic-4

U periodu od 06.11- 08.11. 2019. Godine u hotelu „Prezident“ na Paliću SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zajedno sa integracijom i implementacijom zaštite ličnih podataka a na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

U izuzetno prijatnoj atmosferi prezentovane su prva dva dana osnove FUK-a kao i novosti u implementaciji sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu i problematiku.

U poslednjem danu školovanja pažnju učesnika je privuklo predavanje na temu GDPR –a odnosno zaštite ličnih podataka posebno na njegovoj integraciji u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa praktičnom prezentacijom softverske aplikacije kao alata u radu.

Školovanju je prisustvovalo 24 polaznika iz cele Srbije.

Pored navedenih aktivnosti na školovanju u gore pomenutom periodu izvršena je i prva primopredaja projekta GDPR-a u preduzeću „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Subotica sa kojom je okončana uspešna tromesečna saradnja između dve firme a na čemu je uz prisustvo obostranog zadovoljstva dogovorena daljnja poslovna saradnja.

Zahvaljujemo se polaznicima i novim partnerima!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *