IMG_20220323_091751

SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je integrisano školovanje za Rukovodioce Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zajedno sa integracijom i implementacijom zaštite podataka o ličnosti (GDPR) i antikoruptivne norme ISO 37001

U periodu od 21.03- 23.03.2022. godine u hotelu „Palisad“ na Zlatiboru SEVOI GRUPA d.o.o.
Beograd održala je Integrisano školovanje za Rukovodioce Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zajedno sa integracijom i implementacijom zaštite podataka o ličnosti (GDPR) I antikoruptivne norme ISO 37001..

Svoje višegodišnje iskustvo iz oblasti: sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. Glasnik Rs br 89/2019); procesne orijentacije; upravljanje rizicima; upravljanje i postupanje po nepravilnostima, dr Željko Krpan, dosledno i stručno je utkao u predavanje kojim su se učesnici školovanja temeljno upoznali. Praktično i teoretski je preneo iskustva koja su stečena saradnjom sa više od 700 korisnika javnih sredsatava (KJS) u Republici Srbiji, i preko 1.300 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora i Federacija BiH). Takođe, obradio je i upoznao učesnike sa 10 poglavlja Antikoruptivne norme ISO 37001, Integracija sa Fuk-om u procesnoj orijentaciji, Identifikaciju i obradu koruptivnih rizika, kao i mere za njihovo otklanjanje.

SEVOI GRUPA d.o.o. Beograd održala je integrisano školovanje za Rukovodioce Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Kako je pre više od 16 godina osnovao Sevoi kompaniju i počeo da izučava i uspešno implementira sistem Finansijskog upravljanja i kontorle u Republici Hrvatskoj, rešio je da  stečena znanja i iskustva prenese na zemlje regiona, što i čini. Pre 10 godina, tačnije 2012.godine osniva firmu u Republici Srbiji. Prvi na ovim prostorima kreće da se bavi implementacijom sistema Finansijsko upravljanje i kontrola, i ujedno drži veliki broj seminara i školovanja na istu temu. Sa jasnom vizijom, ali i stečenim iskustvom iz zemalja koja su proces unutrašnjeg uređenja preduzeća prošla nekoliko godina pre nas, dr Željko Krpan čini Sevoi Grupu vizionarskom kompanijom, koja je u korak sa svim novinama i izmenama koje dolaze od Centralne jedinice za harmonizaciju.

U poslednjem danu školovanja pažnju učesnika je privuklo predavanje na temu GDPR –a  odnosno zaštite podataka o ličnosti posebno na njegovoj integraciji u sistemu finansijskog  upravljanja i kontrole sa praktičnom prezentacijom softverske aplikacije kao alata u radu. Svi pristutni su upoznati sa sprovođenjem postupaka usklađivanja postojećiha akata, donošenje  novih pravnih akata i propratnih odluka, izjava i ostalog, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti  podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 87/2018). Takođe, upoznati su sa evidencijom o radnjama obrade; elemetima ZZLP i integracijom u FUK kao i pratećom dokumentacijom.

Poslednji dan školovanja, naši učesnici su pristupili polaganju stručnog ispita za dobijanje međunarodnog sertifikata za Rukovodioca Finansijskog upravljanje i kontrole. I ovim putem želimo da čestitamo svima koji su uspešno položili, kao i svim prisutnim na školovanju i da poželimo dobrodošlicu novim članovima SEVOI KLUBA.

Zahvaljujemo se polaznicima i novim partnerima!

  • FUK
  • ZAKONSKA REGULATIVA
  • OPŠTI DIO
  • KNJIGA PROCESA
  • REGISTAR RIZIKA
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *