skolovanje_fuk

Zbog velikog interesovanja Vas pozivamo na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme – Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje Stručnog Sertifikata  (sertifikat je važeći u celoj EU).

NAMENA I CILJ ŠKOLOVANJA – RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.

Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).
PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Dr. Željko Krpan , eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA:

  • Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
  • Izrada procesne orijentacije organizacije
  • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
  • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
  • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
  • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
  • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

Vaša pitanja možete poslati na:

sevoi@sevoi.eu

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *