Uzimajući u obzir kompleksnost materije i uvažavajući povratne informacije korisnika kojima smo implementirali strateške planove razvoja, izradili smo softver za strateško planiranje.

Cilj nam je bio da stvorimo alat koji će strateško planiranje i dokumente koji ga čine, učiniti „živim“, jednostavnim za rad i doradu, podjednako upotrebljivim za sve učesnike procesa.

Kreiranjem softvera “Strateški plan” omogućavamo svim korisnicima:

  1. Određivanje opštih ciljeva,
  2. Određivanje specifičnih ciljeva,
  3. Definisanje načina ostvarenja/aktivnosti,
  4. Određivanje pokazatelja uspešnosti (pokazatelja rezultata i efekata),
  5. Praćenje i evaluaciju provođenja plana (izrađuje propisane obrasce za izveštavanje),
  6. Definisanje pripadajućih rizika u posebnim ciljevima,
  7. Određivanje „Aktivnosti“ – kao veza sa budžetom kao izvorom finansiranja.

Ovaj softver omogućava korisnicima ažurnost, elastičnost u promenama, kontinuitet u praćenju i izmenama na samom dokumentu, kao i blagovremeno uočavanje odstupanja od ciljanih vrednosti.

PO ČEMU SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU ?

  • Na jednom ekranu istovremeno možete videti pregled bilo kog izabranog opšteg cilja zajedno s njegovim specifičnim ciljevima, načinima ostvarenja i svim pokazateljima i rizicima. Preglednost i funkcionalnost spojene sa jednostavnošću.
  • Ovo rešenje je unikatno jer prati aktuelni strateški plan time što mu omogućava konstantnu ažurnost. Dodeljuje odgovornosti i vremenski rok sprovođenja svakog pojedinog specifičnog cilja i načina ostvarenja. Naime, ova aplikacija prati svaku promenu u ostvarenju i odstupanju od zacrtanih vrednosti, prati sprovođenje realizacije, kao i odnos planiranih i utrošenih finansijskih sredstava, kroz izradu obrazaca izveštaja prema Rukovodiocu.
  • Ovaj softver je idealna podloga za uvođenje obaveznog sistema (FUK-a) – Finansijskog upravljanja i kontrole.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *