imovina1

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument kojim se upravlja i raspolaže imovinom i koju donosi nadzorno telo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući privredne i razvojne interese jedinice lokalne samouprave. Strategijom se osigurava ekonomski efikasno, održivo, efektivno i transparentno upravljanje imovinom JLS, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rešenja, za JLS, pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Cilj Strategije je osiguravanje imovine JLS i i njeno prisustvo u službi privrednog rasta i  zaštite javnog interesa poštujući sledeća načela:

 1. Načelo javnosti – osigurava se propisivanjem načina raspolaganja, utvrđivanjem pravila i kriterijuma raspolaganja imovinom u aktima JLS, zatim njihovom javnom objavom, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu JLS.
 2. Načelo predvidljivostiosigurava podjednak i predvidljiv način raspolaganja imovinom u istim ili sličnim slučajevima.
 3. Načelo efikasnostiosigurava efikasno upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja privrednih, infrastrukturnih i drugih ciljeva
 4. Načelo odgovornostiosigurava se propisivanjem ovlašćenja i dužnosti pojedinih nosioca funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izveštavanjem o postignutim ciljevima i rezultatima upravljanja imovinom i preduzimanjem mera protiv nosioca funkcija koji ne postupaju u skladu sa propisima.

Strategija upravljanja imovinom sastoji se od sledećih elemenata:

 • Priprema planiranja
 • Uvod
 • O obvezniku
 • Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS
 • Aktivnosti efikasnog upravljanja imovinom
 • Inventar imovine
 • Tranziciona pitanja
 • Klasifikacija imovine
 • Procena imovine
 • Operativni izveštaji
 • Finansijska analiza portfelja, imovine i projekata
 • Deregulacija iznajmljivanja
 • Praćenje subvencija
 • Izveštavanje o imovini
 • Konsolidovano upravljanje
 • Sveobuhvatni plan
 • Ciljevi i smernice za raspolaganje i upravljanje imovinom
 • Dugoročni strateški ciljevi
 • Prioritetni ciljevi
 • Smernice za ostvarivanje prioritetnih ciljeva

JLS kroz izradu Strategije upravljanja imovinom, planira da realizuje niz prioriteta i smernica koji će dodatno poboljšati poslovanje i doprineti ukupnom razvoju lokalne zajednice.
JLS  mora konstantno da unapređuje sistem upravljanja imovinom, kako bi istu očuvala za sadašnje i buduće generacije, a donošenje Strategije upravljanja imovinom i pridržavanje prioriteta i smernica iz strategije jedan je od prvih koraka u ostvarenju tog cilja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *