Svrha Strategije je da se opiše način na koji institucija namjerava da implementira sistemski pristup upravljanju rizicima, razradi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagođenu specifičnostima institucije kao i da definiše način saradnje s institucijama iz nadležnosti u pogledu koordiniranog pristupa upravljanja rizicima.

Strategija je namjenjena najvišem rukovodstvu institucije, ali i rukovodiocima i zaposlenima zbog toga što proces upravljanja rizicima zahvata svakog pojedinca u instituciji. Za potrebe pomoći institucijama javnog sektora u uspostavljanju upravljanja rizicima donete su Smjernice za upravljanje rizicima u kojima se osim detaljnijeg pojašnjenja čitavog procesa pojašnjava i način izrade Strategije upravljanja rizicima.

PROCES UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ciklus upravljanja rizicima sastoji se od četiri osnovne faze koje se primjenjuju na strateške i operativne rizike:

1.UTVRĐIVANJE RIZIKA
2.PROCJENA RIZIKA
3.POSTUPANJE PO RIZICIMA
4.PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
5.UTVRĐIVANJE RIZIKA


U ovom koraku postavljamo pitanje šta se može dogoditi? Šta može poći po zlu i ugroziti ostvarenje cilja?

Utvrđivanje rizika uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i uzrok rizika kao i potencijalne posljedice rizika.

Za utvrđivanje rizika najčešće se koriste sljedeće metode:

a) analize podataka/informacija iz planskih dokumenata, izvještaja, regulative
b) upitnici za utvrđivanje rizika
c) zajednički sastanci (”brainstorming”)

PROCJENA RIZIKA

U ovoj fazi odgovaramo na pitanje koliko je rizik ozbiljan?

Procjena rizika uključuje procjenu vjerovatnoće nastanka i učinka rizika. Rizike treba procjeniti kako bi se mogli rangirati, utvrditi prioritetni rizici i osigurati informacije za donošenje odluka o postupanju s rizicima. Procjenjena vjerovatnoća nastanka rizika treba da se iskaže kroz određene nivoe vjerovatnoće. Procjenjeni uticaj rizika treba da se iskaže kroz određene nivoe kojima se dodjeljuje određena bodovna skala.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *